Ondersteuning bij stoornissen

Als je een stoornis hebt, zoals ADHD of een vorm van autisme, verwerk je informatie op een andere manier dan de meeste mensen. Als je anders denkt, doe je ook anders en dat valt op, bijvoorbeeld bij ouders of op school. Door ADHD ben je bijvoorbeeld drukker dan anderen, je kan niet goed stilzitten of vergeet veel dingen te onthouden. Door autisme kan het omgaan met anderen lastig zijn omdat je ze niet zo goed begrijpt. Dat kan je onzeker maken.

Ik kan je uitleg geven over alle stoornissen, helpen daarmee om te gaan en je als het nodig helpen het uit te leggen aan anderen. We oefenen met sociale situaties,breiden je vaardigheden uit, zodat je meer plezier hebt in het omgaan met anderen.