Scheiding

Een scheiding is ingrijpend voor iedereen in het gezin. De rollen in het gezin veranderen, wat voor kinderen vaak betekent dat zij na het verwerken van de scheiding ook moeten wennen aan de nieuwe situatie. Loyaliteitsproblemen, verdriet, angst en onzekerheid kunnen maken dat je hulp nodig hebt. Soms helpt het die hulp buiten je gezin te zoeken, bij iemand die geen partij is in je gezin. Het kan prettig zijn een plek te hebben waar je weer overzicht krijgt over de situatie, waar je je verhaal kan doen, tips kan krijgen en waar je aandacht kan besteden aan het omgaan met de nieuwe situatie die ontstaat na de scheiding. We brengen je gezin in kaart als op een plattegrond en onderzoeken wat voor jou de beste manier is om om te gaan met de situatie die is ontstaan. Dit kan in spel, in gesprek of op papier.