School

Een kind brengt een groot deel van zijn/haar tijd door op school. Kinderen met wie het niet goed gaat hebben dan ook vooral op die plek extra aandacht nodig. Leerkrachten moeten steeds meer kunnen, zij zijn er niet alleen om kinderen iets te leren, maar ook om ze te begeleiden om te kunnen leren.